Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka

O nas

Witamy na naszej nowej stronie internetowej i zapraszamy do Antoniewa !

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Antoniewie jest placówką resocjalizacyjną zajmującą się wychowaniem oraz edukacją młodzieży w wieku od 13 do 18 roku życia. Młodzież, która do nas trafia jest kierowana przez Sądy Rodzinne właściwe do ich miejsca zamieszkania. Dzieci przebywające pod naszą opieką pochodzą praktycznie z każdego zakątka Polski.

Głównym celem naszej działalności jest eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego wychowanków,przygotowanie do samodzielnego życia,zgodnego z normami prawnymi i społecznymi.W związku z tym zajmujemy się:

  • działalnością wychowawczą,terapeutyczną i opiekuńczą w oparciu o specjalistyczne programy oraz indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne
  • przygotowaniem do pracy zwodowej
  • organizowaniem udziału w życiu społecznym
  • współpracą z rodzinami wychowanków i instytucjami wspierającymi rozwój nieletnich
  • zapewnieniem właściwych dla prawidłowego rozwoju wychowanków warunków bytowych,wychowawczych,higienicznych w celu prawidłowego przebiegu procesu wychowania i resocjalizacji

W ramach edukacji w placówce funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące, Branżowa Szkoła I Stopnia oraz Szkoła Podstawowa.

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Biuletyn Informacji Publicznej

Imieniny

Imieniny:

Facebook

Powiat Wągrowiecki

Filmiki