Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka

Koła zainteresowań

   Zainteresowania

 

W pracy z uczniem niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym należy położyć nacisk na rozbudzanie zainteresowań i kształtowanie pozytywnej motywacji do wysiłku intelektualnego i własnego rozwoju.Czynnikami warunkującymi realizację tych celów jest między innymi stworzenie  młodzieży możliwości udziału w atrakcyjnych zajęciach,również poza placówką.Celem naszych działań jest rozpoznanie i wspieranie potencjału rozwojowego wychowanków tak,by opuszczając naszą placówkę były wyposażone w kompetencje społeczne i psychologiczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w różnorodnych rolach społecznych.Należy podkreślić ,iż główną rolę odgrywa tu osoba nauczyciela/wychowawcy,której kompetencje pozwalają na nawiązanie takiej relacji z podpoiecznymi,która zapewni otwartość  i skłoni młodzież do dzielenia się i analizowania własnych przeżyć.

 

  Mamy następujące koła zainteresowań oraz  pracownie: Pracownia Pomysłów, Sala Arteterapii, Sala Kulinarna, Sala Plastyczna, Sala terapeutyczna, Sala Treningu Zastępowania Agresji, Młodzieżowa Grupa Wsparcia, Koło Miłośników Turystyki Kwalifikowanej, Kółko Muzyczne, Grupa Wolontariacka „Mowa-a Serca”, Kółko Fotograficzne - wyposażone w profesjonalny sprzęt, Salę Doradztwa Zawodowego i Kółko Sportowe.

 

 Młodzieżowa Grupa Wsparcia


Młodzieżowa Grupa Wsparcia została utworzona, aby młodzież w atmosferze życzliwości, akceptacji i bezpieczeństwa mogła odnaleźć siebie. Spotkania mają na celu optymalny rozwój młodzieży w zakresie życia osobistego min. kontroli własnego zachowania, kontroli uczuć, przeciwdziałania agresji, oraz umiejętnego funkcjonowania w szkole i grupie rówieśniczej. Wychowankowie chętnie uczestniczą w spotkaniach grupy, próbując budować pozytywny obraz siebie. Tematyka spotkań obejmuje nie tylko temat agresji, ale i również alkoholizmu, nikotynizmu i narkomanii. Podejmowane  tematy dotyczące profilaktyki mają na celu, aby młodzież mogła  odkryć w sobie siłę pozwalającą na wchodzenie w życie bez lęku i uciekania do używek.  Wychowankowie chętnie uczestniczą w spotkaniach grupy, często proponując temat rozmowy, który chcą poruszyć i omówić.   Jest to grupa osób, które dzięki naszej pomocy chcą zmienić siebie, a my jako profesjonaliści chętnie im w tym pomagamy!

 

Arteterapia


Bardzo trafną inicjatywą okazała się arteterapia. Arteterapia, inaczej terapia przez sztukę. Dokładniej, jest to rodzaj psychoterapii, która wykorzystuje różne dziedziny artystyczne. Działania artystyczne są sposobem na wyrażenie siebie. Należy podkreślić, że w arteterapii nie trzeba mieć żadnych uzdolnień w kierunku określonej dziedziny sztuki, to nie ma znaczenia. Działanie terapeutyczne ma sam proces twórczy. Terapia sztuką jest skuteczna zwłaszcza w przypadku osób mających kłopoty  z komunikacją werbalną, zmagających się z depresją, nerwicami, zaburzeniami lękowymi, leczących uzależnienia lub u ludzi, którzy po jakiejś traumie starają się powrócić do normalnego funkcjonowania. Arteterapia jest wspaniałym sposobem dotarcia do młodzieży z problemami emocjonalnymi, po ciężkich przejściach, ale i formą dającą odprężenie, uwalniającą od napięcia .

 

Alpakoterapia

 

Nasi podopieczni rozpoczęli współpracę z Alpakolandem. Cotygodniowe odwiedziny u tych przesympatycznych zwierząt przynoszą naszym podopiecznym same korzyści!  Alpakoterapia to zajęcia oparte na bezpośrednim kontakcie z alpakami. Zwierzęta te budzą ogromną sympatię, lubią przebywać z ludźmi i mają wyjątkowo łagodne usposobienie. Dzięki temu zajęcia z ich udziałem mogą być pomocne np. w terapii zaburzeń rozwojowych u naszych podopiecznych.

 

Koło Miłośników Turystyki Kwalifikowanej


KMTK prowadzone jest przez wykwalifikowanych instruktorów będących jednocześnie wychowawcami, Mariusza Kordka (instruktor turystyki rowerowej i pieszej górskiej) i Michała Matusiaka (instruktor turystyki kajakowej III st. PZKaj., instruktor turystyki rowerowej, pieszej górskiej, jaskiniowej i fortyfikacyjnej).
W ramach zajęć  KMTK prowadzimy warsztaty z zakresu bezpiecznego uprawiania turystyki kwalifikowanej, w szczególności rowerowej i kajakowej. Uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę i umiejętności dotyczące planowania i przygotowania się do wycieczek rowerowych, formowania i prowadzenia kolumny rowerowej czy zabezpieczenia technicznego i konserwacji rowerów. Podczas warsztatów z zakresu kajakarstwa, wychowankowie poznają zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas uprawiania szeroko rozumianych sportów wodnych oraz uczą się wzajemnej odpowiedzialności za siebie i kolegę.
W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną i związanymi z nią ograniczeniami nie możemy chwilowo realizować w terenie projektów opartych na turystyce górskiej. Dlatego w tej dziedzinie promujemy ją poprzez projekcje filmów dokumentalnych dotyczących osiągnięć polskich himalaistów, podkreślając cechy charakteru i godne naśladowania postawy cechujące „etos Człowieka gór”.
Prowadzimy również zajęcia terenowe z czytania mapy i umiejętności poruszania się w trudnym terenie. Powyższe działania są atrakcyjną formą dotarcia do współczesnej, wymagającej młodzieży. Budowanie relacji pomiędzy wychowawcą i wychowankiem „w terenie”, podczas wspólnego rozwiązywania problemów jest szczera i głęboka, dzięki czemu opiekun staje się dla dziecka autorytetem nie tylko w dziedzinie turystyki, ale również w życiu codziennym (pracy wychowawczej).

 

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej


Podjęliśmy współpracę z NHEF. Podpisaliśmy umowę na seanse z wyłącznością ze względu na pandemiczną rzeczywistość i bezpieczeństwo naszych podopiecznych. Nasi wychowankowie uczestniczą w niezwykle poruszających seansach filmowych. Do każdego seansu otrzymujemy scenariusze zajęć i dalszą pracę nad danym problemem, który omawiamy w ośrodku. Każdy seans to odkrycie nowych horyzontów, istotnych, dla zrozumienia przez naszą młodzież, otaczającego świata. To możliwość zdobycia wiedzy i dzielenia się doświadczeniami, a także niezwykła pomoc w realizowaniu podstawy programowej poszczególnych przedmiotów. Przygoda z NHEF to ponad wszystko rozwijanie wrażliwości dzieci i młodzieży.

Studio nagrań - efekt projektu z rapu prowadzonego w naszym ośrodku przez Górczyński Fyrtel Centrum Inicjatyw Lokalnych
Kolejny raz na swojej drodze spotkaliśmy ludzi z pasją. Plany były zupełnie inne, ale pandemia pokrzyżowała je zupełnie. Spotkaliśmy się zatem na swoim terenie- w ośrodku. Młodzież tak bardzo załapały temat pisania tekstów, że mamy już pierwsze efekty. Do tego otrzymaliśmy sprzęt do nagrań. My jako dyrekcja zadbaliśmy o zorganizowanie całej reszty i tak małymi krokami mamy swoje małe studio nagrań!

 

Grupa Wolontariacka MOWa serca

 

MOWa Serca to grupa chętnych wolontariuszy, gotowych do pracy, pełnych zapału i ciekawych pomysłów. Grupa organizuje wiele ciekawych akcji, pomaga, wspiera i inicjuje imprezy dzięki którym zyskują ci, którzy tego najbardziej potrzebują! Organizuje zbiórki karmy do schroniska, pomaga w schronisku opiekując się zwierzętami i w pracach porządkowych, pomaga chorym dzieciom, organizuje zbiórkę plastikowych nakrętek, zorganizowała Gminny Bieg Charytatywny, pomaga w organizacji imprez w okolicy. Aktualnie nawiązała współpracę z Alpakolandem. Są to młodzi ludzie z pasją pomagania, chętni do działań!

 

 Kółko sportowe


Wśród wielu narzędzi procesu resocjalizacji, jak edukacja czy praca (kształcenie zawodowe), ważną rolę odgrywa kultura fizyczna, a zwłaszcza wychowanie fizyczne i sport. Systematyczne zajęcia sportowe odciągają od zachowań destruktywnych, wykraczających poza przyjęte normy społeczno-moralne. Dostarczają natomiast właściwych form spędzania wolnego czasu i wprowadzają w prawidłowe środowisko rówieśnicze, koleżeńskie, społeczne. W związku z powyższym w placówce funkcjonuje kółko sportowe.

 

Koła zainteresowań

Utworzono dnia 20.04.2022, 21:17

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Biuletyn Informacji Publicznej

Imieniny

Imieniny:

Facebook

Powiat Wągrowiecki

Filmiki