Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka

Procedury

 

Procedura kierowania

 

Procedurę kierowania określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 grudnia 2011 r.  § 8 ust. 2, w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. U. Nr 296, poz. 1755).


Wychowankowie  do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego są przyjmowani  wyłącznie na mocy postanowień sądowych. 

Procedura kierowania i umieszczania w MOW: postanowienie o umieszczeniu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym wydaje sąd rejonowy. Potem, na tej podstawie, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie wydaje wskazanie  do konkretnego MOW. Na podstawie wskazania samorząd wydaje skierowanie. Te dokumenty są opracowywane w wersji elektronicznej, dzięki systemowi teleinformatycznemu Ośrodka Kierowania. W dalszej kolejności samorząd kompletuje dokumenty i wysyła je do naszej placówki. Jednocześnie informacje o konieczności stawiennictwa w MOW otrzymują rodzice/opiekunowie/dom dziecka lub inna instytucja, w której przebywa osoba nieletnia. Najlepiej jak wychowanka/ek dojeżdża do MOW razem z rodzicami lub opiekunami. W innym wypadku zostanie dowiezione przez Policję. 

Wskazania do placówki są wystawiane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.
www.ore.edu.pl

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Biuletyn Informacji Publicznej

Imieniny

Imieniny:

Facebook

Powiat Wągrowiecki

Filmiki