Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka

Współpraca

  Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie podjął współpracę ze Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Młodzieży.


Multidyscyplinarne zespoły zdrowia psychicznego, które otoczają opieką naszych podopiecznych  składają się z lekarzy, psychologów i psychoterapeutów, terapeutów środowiskowych, pracowników pomocy społecznej i trenerów profilaktyki.

 

Wraz z partnerami projektu obejmują oni wsparciem medycznym i społecznym zarówno dorosłych, jak dzieci.

Model środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego odwołuje się do Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022.

 

 Jako kadra pedagogiczna oczekujemy, że objęcie opieką Centrum naszych podopiecznych pokaże efektywność takiego podejścia – z korzyścią dla pacjentów i ich rodzin. W ramach objęcia naszych wychowanków wsparciem Centrum przez okres dwóch lat nasi podopieczni znajdą się pod stałą opieką terapeutów, psychiatry, seksuologa, psychoterapeutów. W ramach współpracy wszyscy nasi podopieczni będą fachowo zdiagnozowani i ukierunkowywani. W odniesieniu do naszych podopiecznych stworzone będą grupy terapeutyczne. Centrum to szereg profesjonalnych zajęć, które wzbogaca naszą ofertę dla podopiecznych.

 

Zajęcia prowadzone są przez:


1. Jakuba Kaczmarka- psychoterapeutę uzależnień
Diagnoza psychologiczna
Terapia indywidualna dla osób uzależnionych
Terapia grupowa dla osób uzależnionych
Warsztaty rozwijania umiejętności komunikacji i zachowań
asertywnych
Profilaktyka uzależnień


2. Kamilę Piechowiak- Psychologa, Psychoterapeutę Poznawczo-behawioralnego, psychoterapeutę w zakresie seksuologii praktycznej, terapeutę EMDR


Diagnoza psychologiczna
Psychoterapia indywidualna
Psychoterapia grupowa
Psychoedukacja dot. Seksualności
Profilaktyka – wyeliminowanie wszelkich odchyleń emocjonalnych i behawioralnych, redukcja zagrożeń dla zdrowia psychicznego i zmniejszenie liczby przypadków zaburzeń, trenowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, budowanie sieci wsparcia,
Warsztaty rozwijania umiejętności radzenia sobie w różnych obszarach funkcjonowania społecznego i osobistego


3. Piotr Czynsz- lekarza, seksuologa


Diagnoza lekarska
Konsultacje indywidualne
Promocja zdrowia – warsztaty


4. Kesja Ziarniewicz-psychologa, psychoterapeutę systemowego


Warsztaty rozwoju osobistego – przyjmowanie feedbacku, wspomaganie rozwoju emocjonalnego


5. Maria Jeska- lekarza pediatrę, specjalistę psychiatrę dorosłych, specjalistę psychiatrę dzieci i młodzieży


         Diagnoza lekarska
         Konsultacje indywidualne
         Promocja zdrowia – warsztaty


6. Arkadiusz Wójcik- trener personalny, warsztaty nurkowania, surwiwal, wspinaczki.


7. Iwona Szczepaniak – zajęcia z fitnessu dla dziewcząt.
 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Biuletyn Informacji Publicznej

Imieniny

Imieniny:

Facebook

Powiat Wągrowiecki

Filmiki