Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka

Oferty pracy

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im.  Janusza Korczaka w Antoniewie, zaprasza do składania dokumentów dotyczących podjęcia pracy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie na stanowisku: PSYCHOLOG

 1. Określenie stanowiska pracy: psycholog w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka  w Antoniewie:

 

 • wymiar etatu : pełny etat (22/22)
 • liczba stanowisk: 1
 • umowa o pracę / zatrudnienie na podstawie Karty Nauczyciela
 • data rozpoczęcia pracy  01.09.2023r.
 • praca wg planu również w niedziele i święta
 • miejsce pracy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Antoniewie, Antoniewo 11, 62-085 Skoki.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
 • Przygotowanie pedagogiczne.
 • Obywatelstwo polskie.
 • Kandydat posiada  pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 • Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego.
 • Kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • Studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii.
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.
 • Umiejętność organizacji pracy, terminowość, sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań.

 

 1. Zakres obowiązków:
 • Prowadzenie badań diagnostycznych  wychowanków, w tym diagnozowanie ich potencjalnych możliwości.
 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju wychowanków.
 • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Systematyczna praca z wychowankami.
 • Udział w spotkaniach  Zespołu Wychowawczego.
 • Analizowanie we współpracy  z wychowawcami warunków rozwoju wychowanków.

 

 1. Oferujemy: 

 

 • Wynagrodzenie brutto od 6276,30 zł w zależności od stopnia awansu zawodowego nauczyciela  oraz stażu pracy.
 • Dofinansowanie szkoleń i kursów.
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
 • Korzystanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

 1. Sposób aplikowania:
 • CV  i dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz przebieg kariery zawodowej można przesłać na adres e-mail : mow@antoniewo.pl, pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Antoniewie, Antoniewo 11, 62-085 Skoki
 • Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
 • Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadzasz się na przetwarzanie przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Antoniewie  Twoich danych osobowych  zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 • Prosimy również o dołączenie poniższej klauzuli :Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Biuletyn Informacji Publicznej

Imieniny

Imieniny:

Facebook

Powiat Wągrowiecki

Filmiki